PRACA DLA NAUCZYCIELI

Urząd Gminy Wisznice poszukuje nauczycieli do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (kwalifikacje terapia pedagogiczna) i logopedycznych do Szkoły Podstawowej im. ks. J.Twardowskiego w Horodyszczu w związku z realizacją przez Gminę Wisznice  projektu „Akademia sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wymagane kwalifikacje do pracy na w/w stanowiskach określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Regulamin Projektu.

sponsorzy