Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rada Budowy

12 kwietnia 2018 r. odbyła się rada budowy w zakresie prac nad termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

W ramach inwestycji wykonana zostanie głęboka termomodernizacja tj. ocieplenie ścian, stropów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., instalacji elektrycznej oświetleniowej, a także montaż zestawów solarnych do przygotowania c.w.u. w trzech budynkach: w OSP i ŚDS na Wygodzie, w Szkole Podstawowej w Polubiczach Wiejskich oraz przedszkolu w Wisznicach. Na tą chwilę prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Budynek OSP i ŚDS Wisznice w części jest już ocieplony i otynkowany. W części budynku przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisznicach zostaną wymienione drzwi wyjazdowe do garaży. Nowe drzwi będą obsługiwane za pomocą pilotów tak, by ułatwić strażakom jak najszybszy wyjazd do wezwania. W szkole w Polubiczach w połowie wykonany jest nowy dach. Prace przy budynku przedszkola w Wisznicach rozpoczynają się niebawem.

Więcej o projekcie tutaj: https://www.wisznice.pl/rpo-wl-2014-2020/1328-termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-wisznice

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

sponsorzy