IV Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej

W sobotę 10  marca  2018 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach odbył się IV Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej. Pomysł zrodził się przed kilku laty z pasji i entuzjazmu  nauczycieli Pani Sylwii Szpruch-Koprianiuk oraz Pana Dariusza Ułanowicza, pragnących stworzyć uczniom możliwość poznania i doświadczenia czegoś niecodziennego, wykraczającego poza szkolną rzeczywistość, poznania kultury i bogactwa językowego poprzez piosenkę, a także do zaprezentowania umiejętności językowych i artystycznych. Nad przedsięwzięciem patronat honorowy objął  Starosta Powiatu Bialskiego, Wójt Gminy Wisznice, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach Pan Bogusław Szczęśniak, który serdecznie powitał uczestników konkursu, ich nauczycieli i rodziców  oraz zaproszonych gości:

Pana Mariusza Kiczyńskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego

Pana Piotra Dragana -Wójt Gminy Wisznice

Pana Łukasza Jaszczuka – Radnego Powiatu Bialskiego

Prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego  (Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS Lublin)

Dr Katarzynę Oszust-Polak – pracownika naukowo-dydaktycznego  Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS,  członka jury

Mgr Weronikę Markowską- pracownika naukowo-dydaktycznego  Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS

Pana Piotra Osipiuka– Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. W. Zawadzkiego w Wisznicach

Mgr Martę Jaroszewicz – w-ce dyrektora oraz  nauczyciela języka rosyjskiego w LO im. W. Zawadzkiego w Wisznicach , członka jury

Pana Radosława Żyłę – muzyka, artystę,  nauczyciela Szkoły Muzycznej w Białej Podlaskiej,  przewodniczącego  komisji konkursowej,

Pana Andrzeja  Waszczuka - muzyka, artystę, wieloletniego wykładowcę na UMCS oraz nauczycielach  w szkołach muzycznych w  Lublinie, współpracującego z Filharmonią Lubelską i Teatrem Muzycznym w Lublinie, członka jury,

Panią Beatę  Korybską - Przewodniczącą Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Wisznicach,

Panią Krystynę Wiczuk – Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Wisznice,

studentów rusycystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS  Panie Karolinę Rafalską, Adriannę Drelę, Władysławę Żmakinę,   Kamilę Głąb  oraz Pana  Piotra Gontaruka.

Zmagania konkursowe uczestników konkursu poprzedziły dwa występy gościnne w wykonaniu uczniów kl. I-III bialskich szkół podstawowych. Przed publicznością wystąpiło  51 reprezentantów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  łącznie  z 36 szkół  z Białej Podlaskiej, Chotyłowa, Dębowej Kłody, Łukowa, Sielczyka, Terespola, Łomaz, Małaszewicz, Podedwórza, Rossosza, Sosnówki, Sławatycz, Siedliszcza, Zagoździa, Chotyłowa, Leśnej Podlaskiej, Włodawy, Sokołowa Podlaskiego, Parczewa, Międzyrzeca Podlaskiego, Jabłonia, Komarówki Podlaskiej, Lublina i Wisznic.

W kategorii: szkoła podstawowa przyznano następujące miejsca: I m. Natalia Szołoniuk - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu (nauczyciel Elżbieta Kuczko), II m. Maciej Golba - Zespół Szkół w Łomazach, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki (nauczyciel Katarzyna Bańkowska), III m. Oliwia Dobrolińska - Zespół Szkół im. K.Makuszyńskiego w Małaszewiczach (nauczyciel Anna Wołosiuk), wyróżnienie - Martyna Włostowska- Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Wisznicach (nauczyciel Elżbieta Szypulska).

W kategorii gimnazjum uczniowie zajęli miejsca: I m. Monika Izdebska - Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, ucz. gimnazjum (nauczyciel Ewa Dudzińska), II m. Ilona Dąbrowska- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, Gimnazjum Nr 4 (nauczyciel Olena Wasilewska),  III m. Martyna Poleszak - Zespół Szkół im. H.Sienkiewicza w Siedliszczu (nauczyciele Ewelina Śmigielska, Jolanta Jędruszak), wyróżnienie  Gabriela Szczygielska - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie, ucz. gimnazjum (nauczyciel Zofia Ochnik).

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna przyznano następujące miejsca: I m. Jakub Lachowski - I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim (nauczyciel Sylwester Mosiej), II m. Szymon Gajewski - I Liceum Ogólnokształcące im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej (nauczyciel Urszula Jajus), III m. Natalia Marczuk - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie (nauczyciel Iwona Massalska), wyróżnienie Kinga Linkiewicz- Liceum Ogólnokształcące im. W. Zawadzkiego w Wisznicach (nauczyciel Marta Jaroszewicz).

Po eliminacjach konkursowych wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostali poczęstowani gorącym bigosem, kawą, herbatą i ciastem. Następnie odbyło sie spotkanie nauczycieli z prof. dr hab. Feliksem Czyżewskim (Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS Lublin), szkolenie dla nauczycieli języka rosyjskiego Fonodydaktyka w aspekcie socjolingwistycznym przeprowadzone przez mgr Weronikę Markowską oraz warsztaty językowe dla uczniów przeprowadzone przez studentów rusycystyki IFS UMCS w Lublinie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom za wsparcie finansowe, ufundowanie nagród oraz poczęstunku. A sponsorami byli:

Pan Piotr Dragan Wójt Gminy Wisznice,

Pan Mariusz Filipiuk Starosta Powiatu Bialskiego,

Pan Łukasz Jaszczuk  Radny Powiatu Bialskiego,

Gminna Spółdzielnia SCh Wisznice,

Bank Spółdzielczy w Wisznicach,

Karczma Góralska w Wisznicach,

Bandzerewicz Janusz Artykuły Spożywcze Mięso-Wędliny-Drób,

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego,

Centrum Motoryzacji PawTrans,

Złota Pszczoła Gospodarstwo Pasieczne Sławomir Semeniuk,

UMCS w Lublinie,

Wydawnictwo WSiP,

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach,

 

Patronat medialny nad konkursem sprawował portal informacyjny Radio Biper.

IV Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej był wydarzeniem kulturalnym, promującym naszą gminę oraz nasz powiat. Zapraszamy do Wisznic – Gminy otwartej na inne kultury oraz na działania na rzecz młodzieży.

Tekst: Sylwia Szpruch-Koprianiuk

Zdjęcia Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. K. Baczyńskiego" w Wisznicach

 

 

 

.

 

sponsorzy