Ruszają zajęcia w Akademii Sukcesu

Gmina Wisznice zaprasza uczniów i uczennice szkół podstawowych w Wisznicach i Horodyszczu oraz Publicznego Gimnazjum w Wisznicach do udziału w projekcie „Akademia sukcesu”. W każdej ze szkół przewidziane zostały ciekawe zajęcia dodatkowe: specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne), dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające. Szczegółowy wykaz zajęć dostępnych w poszczególnych szkołach w danym roku szkolnym znajduje się poniżej, jest również dostępny w sekretariatach szkół. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i Regulaminem Rekrutacji oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów pranych dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodny na utrwalanie wizerunku. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół lub w Biurze Projektu (Urząd Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 209). Zapraszamy!

Rekrutacja uczestników zajęć:,

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa w Wisznicach

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa w Horodyszczu

Deklaracja uczestnictwa Publiczne Gimnazjum w Wisznicach

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach projektu

Wykaz zajęć

sponsorzy