ZEBRANIA SOŁECKIE 2018

Wójt Gminy Wisznice serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na marcowe zebrania wiejskie, które odbędą się jak co roku kolejno w każdym sołectwie według następującego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ:

w dniu 11 marca 2018 r. (Niedziela):

godz. 1215 – Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wisznice – spotkanie z mieszkańcami Wisznic, Wisznic – Kolonii, Wisznic – Osady, Wygody oraz Małgorzacina;

godz. 1430 – Świetlica Wiejska w Rowinach - spotkanie z mieszkańcami Rowin;

w dniu 18 marca 2018 r. (Niedziela):

godz. 1000 – Wiejski Dom Kultury w Polubiczach – spotkanie z mieszkańcami Polubicz Wiejskich Pierwszych, Polubicz Wiejskich Drugich oraz Polubicz Dworskich;

godz. 1200 – Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu – spotkanie z mieszkańcami Horodyszcza;

godz. 1330 – Świetlica Wiejska w Łyniewie – spotkanie z mieszkańcami Marylina oraz Łyniewa;

godz. 1500 – Świetlica Wiejska w Ratajewiczach – spotkanie z mieszkańcami Dołholiski oraz Ratajewicz;

godz. 1630 – Szkoła Podstawowa w Dubicy – spotkanie z mieszkańcami Dubicy Dolnej i Dubicy Górnej;

godz. 1800 – Świetlica Wiejska w Curynie - spotkanie z mieszkańcami Curyna;

Zachęcamy mieszkańców do jak najliczniejszego uczestnictwa w spotkaniach.

sponsorzy