Modernizacja stacji uzdatniania wody w Horodyszczu zakończona

W grudniu 2017 roku zakończyła się modernizacja stacji uzdatniania wody w Horodyszczu, realizowana w ramach projektu „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zadanie warte ponad 1,6 mln złotych zrealizowała firma Rosmosis – Wawrzyniak Sp z o.o. z Perzyc w woj. wielkopolskim. Zakres prac obejmował przebudowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z całą technologią, rozbiórkę dwóch istniejących zbiorników żelbetowych oraz budowę dwóch nowych zbiorników wyrównawczych o pojemności 150m3 każdy. Przeprowadzone roboty budowlane, sanitarne i elektryczne całkowicie odmieniły wizerunek obiektu, a dzięki wymianie technologii oraz usprawnieniu procesu uzdatniania wody mieszkańcy zaopatrywani z tego ujęcia mogą cieszyć się pewnymi dostawami wody pitnej znacznie lepszej jakości.

Jednocześnie informujemy, że w związku z niezbyt sroga zimą rozpoczęły się prace związane z budową kolejnych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Wisznice oraz Dołholiska. W kolejnym etapie przeprowadzona zostanie również przebudowa 8 przepompowni ścieków na istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zakończenie robót na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej planowane jest w połowie września 2018 r.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

sponsorzy