Cyfrowe Wisznice

Mieszkańcy Gminy Wisznice już niebawem będą mogli swoje sprawy w Urzędzie Gminy załatwić bez wychodzenia z domu, za pomocą Portalu Interesanta. Wisznice biorą udział w partnerskim projekcie pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug".

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. W dniu 6 października 2017 roku w Lublinie przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę o dofinansowanie, którego wartość wynosi 2 158 566,50 PLN. Partnerami w projekcie są: Miasto Terespol oraz gminy Wisznice, Jabłoń, Leśna Podlaska, Tuczna i Milanów. Obszar tematyczny obejmuje rozwój elektronicznych usług publicznych i administracji oraz zwiększenie ich dostępności w samorządach partnerskich.

W ramach projektu zakupionych zostanie 5 zestawów komputerowych, 3 komputery przenośne, serwer z macierzą dysków, zasilacz awaryjny UPS, urządzenie awaryjne zabezpieczające sieć LAN oraz wielofunkcyjne urządzenia biurowe. Założenia projektu to przede wszystkim uruchomienie Portalu Interesanta e-usług na platformie Portalu Interesanta. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkaniec każdej z gmin biorących udział w projekcie będzie mógł z własnego konta monitorować stan swoich zobowiązań wobec gminy, wysyłać zapytania do Urzędu Gminy oraz zapłacić podatki bezpośrednio przez platformę. Dodatkowym założeniem projektu jest stworzenie e-usługi udostępniającej miejscowy plan zagospodarowania i umożliwiającej generowanie wypisów z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, iż każdy mieszkaniec, będzie mógł złożyć wniosek o wypis z miejscowego planu bez wychodzenia z domu za pomocą Internetu.

sponsorzy