Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - informuje

W związku z prognozowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy spadkiem temperatury w nocy z dnia 9.05.2017 r. na 10.05.2017 r od -3st C do -lst C na terenie województwa lubelskiego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu poinformowanie mieszkańców na administrowanym terenie o możliwości wystąpienia tego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zagrażającego uprawom rolnym.

Mając na uwadze wysokość strat w płodach rolnych zaistniałych w wyniku wcześniejszych przymrozków sprawę proszę potraktować jako pilną.

Oficjalne pismo

sponsorzy