Pomoc dla rolników

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w związku z przymrozkami, które miały miejsce w ostatnim czasie Wojewoda Lubelski uruchomił pomoc dla gospodarstw rolnych. Wszystkich poszkodowanych rolników prosimy o niezwłoczne wypełnienie oświadczenia o stratach w uprawach, a w przypadku gdy gospodarstwo prowadzi poza produkcją roślinną również produkcję zwierzęcą należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o ilościach zwierząt w gospodarstwie. Wypełnione oświadczenia rolnik powinien złożyć w Urzędzie Gminy Wisznice w pok. 208.

Oświadczenie o produkcji roślinnej (PDF)

Oświadczenie o produkcji roślinnej (DOC)

Oświadczenie o produkcji zwierzęcej (PDF)

Oświadczenie o produkcji zwierzęcej (DOC)

sponsorzy