Spotkania konsultacyjne w ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji

Urząd Gminy Wisznice serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na spotkania konsultacyjne, na których:

  • zostanie zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, wynikający z diagnozy i uwzględniający uwagi z pierwszych konsultacji społecznych,
  • propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji,
  • zostaną omówione zgłoszone dotychczas projekty rewitalizacyjne.

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli wnieść cenne uwagi i propozycje, które przyczynią się do opracowania akceptowalnych społecznie i finalnych granic i powierzchni obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, celów i działań, finalnej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych i tym samym przyczynią się do wykorzystania wszystkich potencjałów obszaru rewitalizacji.

 Terminy spotkań:

  • 04.05.2017 r. godz. 15:00 - świetlica wiejska w Curynie
  • 04.05.2017 r. godz. 16:00 - świetlica wiejska w Rowinach
  • 04.05.2017 r. godz. 17:00 - sala konferencyjna Urzędu Gminy

Więcej szczegółów tutaj

sponsorzy