WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH 2017

Urząd Gminy Wisznice informuje, że od 8 maja 2017 r. w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą stypendia szkolne. Stypendium należy odebrać do 31 maja br. Proszę o zgłaszanie się z rachunkami do pokoju nr 201 w Urzędzie Gminy.

sponsorzy