ZRÓB ZDJĘCIE DO DOWODU!

W poniedziałek 10 kwietnia br. w godz. 8.00 – 12.00 w budynku Urzędu Gminy Wisznice będzie można zrobić zdjęcie do dowodu osobistego (paszportu, prawa jazdy). Gotową fotografię otrzymamy pocztą na wskazany przez siebie adres w ciągu 2 – 3 dni.

Koszt takiej usługi to 28 zł. Bardzo prosimy sprawdzić ważność swojego (a także mamy, taty, dziadków, rodzeństwa) dowodu osobistego – w gminie Wisznice na dzień dzisiejszy ponad 150 osób ma nieważny dokument, a blisko 800 będzie zobligowanych do jego wymiany do końca 2017 r. Dlatego też istotnym jest, by zawczasu sprawdzić ważność swojego dokumentu tożsamości i z ok. miesięcznym wyprzedzeniem złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego dołączając jedną kolorową fotografię w formacie 35 mm na 45 mm z pozycji en face (na wprost obiektywu). Wydanie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne.

Zapraszamy!!

sponsorzy