Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji rynku Rolnego. Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r.

Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

1. Pomoc dla producentów meka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,

2. Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,

3. Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych.

Wnioski o udzielenie pomocy na te działania przyjmowane są od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r., zaś wnioski o płatność do 14 lipca 2017 r. Ponadto beneficjenci mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania: Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) nie więcej niż 2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 i nie więcej niż 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Daty składania wniosków przedstawiają się następująco:

I. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. - w terminie od dnia 18 marca do 7 kwietnia 2017 r.

II. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. - w terminie do 21 maja 2017 r.

III. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. - w terminie do 21 lipca 2017 r.

O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone.

Więcej informacji na www.arr.gov.pl

sponsorzy