ZEBRANIA SOŁECKIE 2017

Wójt Gminy Wisznice zawiadamia, że zebrania sołeckie z mieszkańcami gminy Wisznice odbędą się wg następującego harmonogramu:

w dniu 19 marca 2017 r.:

godz. 1000 – Wiejski Dom Kultury w Polubiczach – spotkanie z mieszkańcami Polubicz Wiejskich Pierwszych, Polubicz Wiejskich Drugich oraz Polubicz Dworskich;

godz. 1200 – Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wisznice – spotkanie z mieszkańcami Wisznic, Wisznic – Kolonii, Wisznic – Osady, Wygody oraz Małgorzacina;

godz. 1330 – Świetlica Wiejska w Curynie - spotkanie z mieszkańcami Curyna;

godz. 1430 – Świetlica Wiejska w Rowinach - spotkanie z mieszkańcami Rowin;

godz. 1600 – Szkoła Podstawowa w Dubicy – spotkanie z mieszkańcami Dubicy Dolnej i Dubicy Górnej;

w dniu 26 marca 2017:

godz. 1200 – Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu – spotkanie z mieszkańcami Horodyszcza;

godz. 1330 – Świetlica Wiejska w Łyniewie – spotkanie z mieszkańcami Marylina oraz Łyniewa;

godz. 1430 – Świetlica Wiejska w Ratajewiczach – spotkanie z mieszkańcami Dołholiski oraz Ratajewicz;

Serdecznie zachęcamy mieszkańców do jak najliczniejszego uczestnictwa w spotkaniach.

sponsorzy