Dzień Kobiet

W Niedzielę 5 marca br. mieszkanki Gminy Wisznice miały przyjemność wysłuchać koncertu z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty.

Artyści, którzy umilili ten niedzielny wieczór to Agnieszka Wiechnik, Tomasz Momot i Piotr Wach. Warto dodać, że w Gminie Wisznice nie brak kobiet aktywnych społecznie, co roku przy owej okazji Wójt Gminy, Piotr Dragan wyróżnia jedną z nich za wyjątkową pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz na rzecz rozwoju miejscowości. W tym roku uhonorowana została Pani Krystyna Wiczuk, wieloletnia Radna Gminy, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Członek Zarządu i Przewodnicząca Rady Rodziców.

G A L E R I A
Zdjęcia: GOKiO Wisznice

sponsorzy