Informujemy, iż dnia 15 STYCZNIA 2017r. upłynął termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za I kwartał 2017r.

Informujemy, iż dnia 15 STYCZNIA 2017r. upłynął termin uiszczania  opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za I kwartał 2017r.

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wisznice Nr 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 kwietnia 2016 r. zmieniła się stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 Obecnie wynosi ona 7 zł/osobę miesięcznie w przypadku segregacji oraz 24 zł/osobę w przypadku braku segregacji.

sponsorzy