Z dniem 1 stycznia 2017 r. została zmieniona ustawa o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów z nieruchomości nie stanowiących gruntów leśnych.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. została zmieniona ustawa o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów z nieruchomości nie stanowiących gruntów leśnych.

Najbardziej istotne zmiany to wprowadzenie wyłączenia z potrzeby uzyskania zezwolenia, na podstawie art. 83 ust 1, na usunięcie:

 

1) krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 

2)  drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,

                    klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii

                    akacjowej oraz platanu  klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 

3) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących

    własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z

    prowadzeniem działalności gospodarczej;

 

4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów

    nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 208 lub telefonicznie pod nr 83 378 20 33.

sponsorzy