Wisznice w czołówce samorządów polskich

Polskie samorządy dbające o rozwój zostały już po raz 12 nagrodzone przez kapitułę Rankingu Samorządów organizowanego przez "Rzeczpospolitą". Ranking „Europejski samorząd” powstaje na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego wsparcia unijnego z programów: regionalnego „ Infrastruktura i środowisko”, „Kapitał ludzki”, „Innowacyjna gospodarka” i „Rozwój Polski wschodniej”. Wykorzystane dane pochodzą z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W kategorii Fundusze Unijne – gminy wiejskie Wisznice znalazły się na 18 miejscu w Polsce. Powstał również ranking samorządów, który został przeprowadzony w dwóch etapach. Etap pierwszy dotyczył analizy danych z Ministerstwa Finansów dotyczących wszystkich samorządów w Polsce, wybór samorządu do drugiego etapu odbywał się pod kątem oceny: dynamiki wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy, dynamikę wzrostu dochodów własnych na lata 2006-2009, transport i łączność oraz ochronę środowiska. Do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 564 samorządy w tym 250 gmin wiejskich. Wybrane gminy dostały ankietę, w której musiały się wykazać informacją o udziale wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2006- 2009, liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2006-2010, wynikami testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2009 i 2010 roku, funkcjonowaniem urzędu zgodnie z normą ISO, udziałem wydatków na promocję gminy, oceną wiarygodności kredytowej, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości. W tym rankingu Wisznice zajęły 30 miejsce w Polsce. Od kilku lat Rzeczpospolita mierzy jak innowacyjne są polskie samorządy. W tym roku miernikiem pozycji gmin były dane dotyczące wspierania rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Było to możliwe dzięki nowej ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i usług. Dokument powstał na styku Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zatem nowa ustawa jest miernikiem otwartości na zmiany, a środki na innowacje płyną z Regionalnych Programów Operacyjnych, w tej kategorii nasza gmina znalazła się również w czołówce. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział, że samorządy radzą sobie o wiele lepiej z kryzysem ekonomicznym niż jest to w innych krajach europejskich. "Minęło 20 lat od czasu, kiedy zaczęliśmy budować samorządy. Dzisiaj często jesteśmy dumni z miejsca, w którym znalazła się Polska. Buzek podkreślił, że Polska bardzo dobrze wykorzystuje fundusze strukturalne, mimo to jednak musi dołożyć wszelkich starań, by pozyskać je na podobnym poziomie w kolejnych latach.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska również podkreśliła, że Polska świetnie wykorzystuje unijne fundusze strukturalne. "Polska jest przykładem kraju, gdzie te fundusze rzeczywiście działają, gdzie polityka spójności zdaje egzamin" - powiedziała.

Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan uczestniczył w rozdaniu laureatom dyplomów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Jolanta Kwiatek

ranking_gmin_2009_01  ranking_gmin_2009_02

ranking_gmin_2009_03  ranking_gmin_2009_04

ranking_gmin_2009_05  ranking_gmin_2009_06  ranking_gmin_2009_07

sponsorzy