Ewaluacja rozwoju dzieci

19 czerwca 2010r. w Wisznicach dobyło się drugie z serii spotkań ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”. W warsztatach prowadzonych przez Pana Michała Wrońskiego – eksperta Fundacji Komeńskiego,  wzięli udział nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz lokalni koordynatorzy. Wyniki ewaluacji oraz wnioski dotyczące przyszłego funkcjonowania ośrodków przedszkolnych zebrane zostały w raporcie „Ewaluacja rozwoju dzieci uczęszczających do ośrodków przedszkolnych w ramach projektu Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji.

{phocadownload view=file|id=58|text=Raport – Ewaluacja rozwoju dzieci cz. II|target=b}

Justyna Stańko

kapital-ludzki_i_efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy