Zatrudnimy psychologa

Gmina Wisznice zatrudni psychologa do pracy w Szkołach Podstawowych tj. Wisznice, Dubica, Horodyszcze, Polubicze, Dołholiska oraz w Gimnazjum w Wisznicach w ramach projektu „Równe Szanse”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce pracy: Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wisznice oraz Gimnazjum

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. (83) 378 21 27

Urząd Gminy Wisznice, pok. 205

Ewa Łaska

sponsorzy