W drodze do aktywności

Gabinet Psychoterapii Gestalt w Lublinie w Partnerstwie z Gminą Wisznice realizuje projekt "W drodze do aktywności" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany od: 01.09.2010r do 31.12.2010r.

Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Wisznice a w szczególności do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo (absolwentów szkół średnich, studentów kierunków zaocznych), osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), doświadczających trudności osobistych i życiowych, chcących rozwijać się zawodowo i społecznie, aby poprawić jakość swojego życia.

W ramach projektu zapewniamy: 

  • 2-dniowy trening interpersonalny, który pomoże rozwinąć umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi oraz z samym sobą (przewidziany termin weekendowy w październiku)
  • wsparcie psychoterapeutyczne, które pomoże w nawiązaniu lepszego kontaktu z samym sobą, lepszym rozumieniu siebie samego, przyczyni się do rozwoju i odkrycia ukrytego potencjału oraz do wzrostu poczucia własnej wartości w świecie, co ułatwi radzenie sobie z problemami życia codziennego (przewidziany termin: październik- grudzień)
  • 2-dniowe warsztaty z rynku pracy, które pomogą w sposób bardziej efektywny poruszać się po obecnym rynku pracy (przewidziany termin weekendowy w listopadzie)
  • indywidualne doradztwo zawodowe, które pomoże wskazać kierunek rozwoju zawodowego z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji każdego uczestnika, udoskonali redagowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny itp.) wg. obecnych standardów wymaganych na rynku pracy (przewidziany termin: październik i grudzień)
  • zaświadczenie o udziale w projekcie 
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek w trakcie zajęć

Udział w projekcie jest w całości bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona.

Informacje dotyczące projektu:
Urząd Gminy Wisznice ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice,
Gabinet Psychoterapii Gestalt ul. Nowowiejskiego 2/41, 20-880 Lublin, tel:502-386-383
Koordynator Projektu: Daniel Dragan, tel.; 501-608-624

Serdecznie zapraszamy.

Daniel Dragan

kapital-ludzki_i_efs

gestalt-lublin-logo herb-wisznic-100px

sponsorzy