Wyniki I etapu rekrutacji informatyka

Przedstawiamy listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy Wisznice.

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się:

  • Marek Oniśk
  • Jarosław Jaremczuk

Krzysztof Bartkowski

sponsorzy