Kampania "Postaw na rodzinę!"

W dniu 10 lutego 2011 podczas uroczystego Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Dołholisce,  zainaugurowaliśmy Kampanię „Postaw na rodzinę” w Gminie Wisznice.

Kampania jest wspólnym przedsięwzięciem Krakowskiej Akademii Profilaktyki i samorządu lokalnego, realizujących zadania związane z profilaktyką zachowań ryzykownych.  Kampania, która nikogo nie straszy, lecz buduje pozytywny wizerunek rodziny.

Gminy, które w poprzednich latach realizowały tę kampanię w różnych zakątkach Polski uznały, że warto zainwestować w profilaktykę, która ma sens i przynosi pozytywne rezultaty.

Badania dotyczące wpływu różnych czynników na podejmowanie zachowań ryzykownych przez nastolatków pokazały, iż czynnikiem najsilniej chroniącym dzieci przed sięganiem po alkohol, narkotyki czy dopalacze, jest silna więź z rodzicami. Jeżeli między rodzicami a dzieckiem panują dobre stosunki, oparte na zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu oraz autorytecie i dziecko wie, jakich zachowań oczekują od niego rodzice, wówczas stanowi to bardzo silny fundament do podejmowania decyzji chroniących i nieulegania presji rówieśniczej.

Troska Gminy o rodzinę, która znalazła się w kryzysie i potrzebuje wsparcia, tworzenie systemu poradnictwa, organizowanie grup zabawowych, finansowanie wypoczynku letniego czy posiłków dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem – to działania na rzecz rodziny.

Kampania jest znakomitym sposobem przedstawiania mieszkańcom, że samorządy potrafią wspierać rodziny, że  rodzina jest wielką wartością.

Samorząd lokalny odgrywa szczególną rolę trosce o rodziny i ich prawidłowe funkcjonowanie poprzez realizację zadań Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dlatego jednym z zadań kampanii było dotarcie do mieszkańców z przesłaniem: „Jesteśmy do Waszej dyspozycji, potrafimy pomagać i robimy to od wielu lat!”.  

Przystępując do realizacji kampanii, będziemy prezentować społeczności zarówno zagrożenia, jakie niesie za sobą patologia społeczna; będziemy wskazywać jak unikać niebezpiecznych zachowań, gdzie szukać pomocy i jak pokonywać trudności.

Wspólnie z instytucjami wspierającymi rodziny pokażemy jak ważną rolę pełni  zdrowa rodzina w społeczności lokalnej. Jak powinna realizować swoje zadania związane z wychowywaniem dzieci od najmłodszych lat ale też  jak wspierać starszych w ich trudnych latach.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach.

Wierzymy, iż wśród naszej Społeczności drzemie wiele mądrości życiowej, którą powinniśmy poznać, promować i doceniać.

{phocadownload view=file|id=278|text=Konkurs|target=s}

Joanna Dudzińska

sponsorzy