Konkursy na realizację zadań pożytku publicznego

Wójt Gminy Wisznice ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacjęzadań publicznych w zakresie:

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • kutury fizycznej

Poszczególne ogłoszenia do pobrania poniżej w formacie pdf:

{phocadownload view=file|id=279|text=Przeciwdziałanie uzależnieniom|target=s}

{phocadownload view=file|id=280|text=Kultura fizyczna|target=s}

sponsorzy