Kultura żywego słowa w modzie

11 marca w GOK odbyły się eliminacje do VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej. Turniej słowa został rozegrany w dwóch kategoriach: gimnazjum i liceum, wzięło w nim udział 11 zawodników.  Jury w składzie: Elżbieta Sokołowska, Barbara Klimkowicz, Alina Maniowiec i Jolanta Kwiatek oceniając dobór repertuaru ( wartości literackie utworu) interpretacje tekstu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny wyłoniło mistrzów kultury żywego słowa.

W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Marta Kononiuk, natomiast II Sylwia Gromysz, uczennice Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach

W kategorii liceum laureatem został Sebastian Domański, II miejsce zajęła Emilia Kalińska, a III Magdalena Babicz - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach. Laureaci dostali dyplomy i nagrody książkowe.

Poziom reprezentowany przez uczestników był różnorodny, natomiast najczęściej recytowani twórcy ukraińscy to Jurij Andruhowycz, Andrij Bodnar, Wasyl Symonenko, Iwan Łuczuk.

Galeria >>>

sponsorzy