Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31 maja 2001 r.) zakazane jest karmienie zwierząt białkami pochodzenia zwierzęcego. Do produkcji środków spożywczych nie mogą być wykorzystane zwierzęta, które były karmione mączkami mięsno – kostnymi.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie zagospodarowania mączek mięsno-kostnych, powiatowi lekarze weterynarii zgłaszają do prokuratur wszystkie przypadki nielegalnego ich zastosowania. Także organizacje skupiające zakłady mięsne poinformowane zostały o nieuczciwych rolnikach, którzy stosują w żywieniu zwierząt niedozwolone białka pochodzenia zwierzęcego.

Gospodarstwa, w których stwierdzono nielegalne stosowanie mączek mięsno-kostnych podlegają wzmożonemu nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej. Te, w których produkowane są pasze na tzw. potrzeby własne, otrzymują w drodze decyzji administracyjnej zakaz takiej produkcji. Pomieszczenia inwentarskie, pomieszczenia, w których magazynowane są pasze podlegają czyszczeniu i dezynfekcji.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa karmienie zwierząt mączkami mięsno-kostnymi podlega karze. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie zagospodarowania mączek mięsno-kostnych, powiatowi lekarze weterynarii zgłaszają do prokuratur wszystkie przypadki nielegalnego ich zastosowania. Także organizacje skupiające zakłady mięsne poinformowane zostały o nieuczciwych rolnikach, którzy stosują w żywieniu zwierząt niedozwolone białka pochodzenia zwierzęcego. Gospodarstwa, w których stwierdzono nielegalne stosowanie mączek mięsno-kostnych podlegają wzmożonemu nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej. Te, w których produkowane są pasze na tzw. potrzeby własne, otrzymują w drodze decyzji administracyjnej zakaz takiej produkcji. Pomieszczenia inwentarskie, pomieszczenia, w których magazynowane są pasze podlegają czyszczeniu i dezynfekcji. Wzmożono również nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno-kostnych, w tym również przeznaczonych na polepszacze gleby.

Podmioty działające na rynku pasz mają obowiązek prowadzić dokumentację dotyczącą źródła i ilości paszy w każdej wydawanej partii.

Aneta Maciejuk

sponsorzy