Radosnego Alleluja!

Radość wiary w lepsze jutro ma prawdziwie różne oblicza.
Warto ich poszukiwać i odkrywać.

W. Stinissen

Pełnych wiosennego światła i ciepła Świąt Wielkanocnych,

bogatych w radość, miłość i rodzinną bliskość,

obfitujących w wytchnienie i odpoczynek

oraz niosących spełnione nadzieje i wiarę w lepsze jutro!

Życzenia składają:

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice Ewa Nuszczyk

Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan

oraz pracownicy Urzędu Gminy Wisznice

sponsorzy