Utrudnienia w poborze wody

Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 26.04.2011r. mogą wystąpić utrudnienia w poborze wody z wodociągu związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Wisznicach tj. niskie ciśnienie wody podczas poboru lub czasowy brak wody, szczególnie na przyłączach końcowych wodociągu oraz na piętrach budynków.

Utrudnienia potrwają do czasu ukończenia prac modernizacyjnych.

sponsorzy