"Sprawiedliwość i krzywda" wyrózniona

konkurs_recytatorskiNa VI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ukraińskiej „Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa” Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach reprezentowali: Emilia Kalińska, Sylwia Gromysz, Marta Kononiuk oraz Sebastian Domański.

Spotkanie odbyło się 28 kwietnia w Dziale Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie. Współorganizatorem konkursu było Towarzystwo Ukraińskie, WOK w Lublinie oraz Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie. Turniej recytatorski służy rozwijaniu polsko-ukraińskich kontaktów kulturalnych, promocji literatury i języka ukraińskiego w Polsce. Budowanie relacji kulturalnych z naszymi sąsiadami wpisuje się w założenia programowe aplikacji Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Mistrzowie słowa zmagali się od rana do późnych godzin popołudniowych. Recytatorów oceniało jury: dr. Anna Choma z Wydziału Humanistycznego UMCS, Bohdan Zadura – prozaik, tłumacz, krytyk literacki oraz Andriy Savenets z Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL. Szacowne jury wyróżniło Martę Kononiuk, która zaprezentowała wiersz Mariji Rewakowycz „Podarte pieśni” oraz fragment prozy „Sprawiedliwość i krzywda” w przeł. i oprac. Jana Mirosława Kasjana. Gratulujemy serdecznie wszystkim recytatorom.

sponsorzy