Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego - kultura fizyczna

Wójt Gminy Wisznice ogłasza otwarty konkurs ofert na na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice.

{phocadownload view=file|id=317|text=Treść ogłoszenia|target=s}

sponsorzy