Wiwat Maj – 3 Maj!

 3 Maja Gmina Wisznice uroczyście obchodziła 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji.

 Uchwalenie Konstytucji przez Sejm Wielki, stało się przełomem moralnym w dziejach ojczyzny. Z tego wydarzenia możemy być dumni napawa ono radością i optymizmem. Takimi słowami powitał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wisznice Mariusz Jakubiuk, który prowadził uroczystość. Radny

Powitał serdecznie wszystkich, którzy przybyli w symboliczne miejsce, jakim jest pomnik w centrum Wisznic. Szczególnie serdecznie zostali powitani weterani walk o wolność oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Na tę uroczystość przybyły również: władze samorządowe gminy Wisznice, młodzież ze Szkół Podstawowych z terenu gminy, młodzież z Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego. Godnie i wdzięcznie prezentowały się poczty sztandarowe druhów strażaków z jednostek OSP z terenu gminy. W uroczystościach udział wzięły również delegacje zakładów pracy, przedstawicieli partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz gromadnie przybyła społeczność gminy Wisznice. Dostojnej oprawy uroczystości dodały klasy mundurowe z Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.

Uroczystość rozpoczęła się  hymnem państwowym, następnie głos zabrała Przewodnicząca  Rady Gminy Wisznice Pani Ewa Nuszczyk.

Dowodem naszej pamięci i wdzięczności są wiązanki kwiatów, które wszystkie delegacje złożyły w symbolicznym miejscu. Po części oficjalnej odbył się montaż słowno – muzyczno – taneczny, w którym udział wzięli: młodzież z koła teatralnego Gminnego Ośrodka Kultury, chór Aster z Wisznic oraz zespół  z Gimnazjum Publicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach. Dopełnieniem uroczystości była Msza Św. w intencji ojczyzny w Kościele Parafialnym w Wisznicach.

Galeria >>>

sponsorzy