Gmina Wisznice znów w czołówce

We wtorek 17 maja 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolitej" ukazało się zestawienie inwestycji w roku 2010 r. Gmina Wisznice zajmuje w nim 6. miejsce w kraju wśród gmin wiejskich z kwotą 5 520 zł wydatków na inwestycje w przeliczeniu na 1 osobę.

Zestawienie to zostało oparte o dane Ministerstwa Finansów o wydatkach inwestycyjnych i wydatkach na zakupy jednostek budżetowych oraz na zakup akcji i udziałów lub wniesienie wkładu w spółkach. Pod uwagę natomiast nie były brane dotacje.

Ranking ten (zaprezentowany poniżej) odzwierciedla inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

zestawienie-z-rzeczpospolitej

Aneta Maciejuk

sponsorzy