Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Wisznicach

Wójt Gminy Wisznice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy.

sponsorzy