Zwykły dzień w Wisznicach - Konkurs Fotograficzny

 

konkurs_fotograficzny-plakat-595

Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. Zwykły dzień w Wisznicach

  1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy w Wisznicach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wisznicach.
  2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
  3. Każdy z autorów może złożyć maksymalnie 5 zdjęć.
  4. Do każdego zdjęcia należy dołączyć opis: tytuł, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia i krótkie oświadczenie o możliwości publikacji zdjęć przez organizatorów.
  5. Zdjęcia należy składać w kopertach z podpisem "Konkurs fotograficzny" do 7 sierpnia 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wisznicach. Oceny zdjęć dokona jury. Decyzje jury są ostateczne.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 sierpnia 2011 na festiwalu Filmowym w Wisznicach.
  7. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Odwołania nie zostaną uwzględnione.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
sponsorzy