Zatrudnimy logopedę

Gmina Wisznice zatrudni logopedę do pracy w ośrodkach przedszkolnych utworzonych w ramach projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Miejsce pracy: punkty i oddziały przedszkolne na terenie gminy Wisznice, Jabłoń, Sosnówka, Rossosz i Drelów

Dodatkowe wymagania: własny środek transportu

Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Justyną Stańko;

Urząd Gminy Wisznice, pok. 205 lub pod nr tel. (83) 378 21 27

Justyna Stańko

sponsorzy