Uroczyste otwarcie inwestycji w ramach projektu PL0329

W poniedziałek 5 września 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie oraz seminarium podsumowujące realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Wisznice", współfinansowanego ze środków finansowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Galeria >>>

Na zaproszenie Wójta Gminy Wisznice przybyli m. in.:

 • Wojewoda Lubelski – Genowefa Tokarska,
 • Konsul RP w Brześciu – Stanisław Żerczyński
 • posłowie: Stanisław Żmijan, Tadeusz Sławecki
 • Starosta Bialski Tadeusz Łazowski,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego – Przemysław Litwiniuk,
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Zbigniew Kot,
 • Członek Zarządu Powiatu – Marzenna Andrzejuk,
 • Dyrektor Departamentu Funduszy Norweskich NFOŚiGW – Anna Przeniosło
 • Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie – inż. Andrzej Gajak,
 • Radni Wojewódzcy – Riad Haidar i Bogusław Broniewicz,
 • Radni Powiatowi – Daniel Dragan i Henryk Jakubiuk,
 • oraz wójtowie sąsiednich gmin, radni Gminy Wisznice i pracownicy Urzędu Gminy.

W otwarciu wzięli także udział przedstawiciele projektów i wykonawców oraz inspektorów nadzoru inwestycji:

 • EKO-projekt Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Spółka z o.o. Biała Podlaska
 • Zakład Projektowo-Realizacyjny HYDRO-BUD – Jacek Kotliński Kraśnik
 • „AQUA-PROJEKT" Projektowanie i Nadzór Budowlany Włodawa
 • Elstar Bio – Górny Sp. z o.o . Stare Miasto:
 • Eko – Efekt Sp. z o.o.
 • Awas Systemy Sp. z o.o. Warszawa:
 • Aqua Sp. z o.o. Tomaszowice:
 • Wodrol Sp. z o.o. Lublin
 • Investcom Sp. z o.o. Biała Podlaska
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew S.A:

Program obejmował uroczyste otwarcie i poświęcenie inwestycji oraz seminarium informacyjno – podsumowujące, wygłoszone przez Wójta Gminy Wisznice.

Przybyli goście bardzo entuzjastycznie i z pełnym podziwem wypowiadali się na temat projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Wisznice" oraz zachwalali osiągnięte rezultaty. Zwłaszcza Pani Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski, skierowała wiele pochwał pod adresem Wójta Gminy Wisznice, mówiąc, że z „lubelskiego okienka" bacznie obserwuje to co się dzieje w Wisznicach i bardzo ją cieszą sukcesy naszego samorządu.

W ramach projektu realizacji projektu PL 0329 „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Wisznice" została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wisznice, Wisznice Kolonia, Curyn i Horodyszcze o długości 15 138 mb. Do sieci kanalizacji zostało podłączonych 159 przyłączy kanalizacyjnych, czyli 636 osób. Ponadto została zmodernizowana gminna oczyszczalnia ścieków, dzięki czemu nastąpiło zwiększenie jej przepustowości z 215 m3 na dobę do 380 m3 na dobę i została przystosowana do obsługi większej ilości mieszkańców, a technologia oczyszczania ścieków została zmieniona na bardziej nowoczesną oraz skuteczną, a przede wszystkim ekologiczną, opartą na procesie osadu czynnego, niskoobciążonego ze stabilizacją osadu. W skład modernizowanej oczyszczalni wchodzi część mechaniczna, część biologiczna, część osadowa i obiekty towarzyszące - stacja zlewcza dla ścieków dowożonych, budynek techniczno-socjalny dla obsługi wraz ze stacją dmuchaw i systemem monitoringu. Istniejące reaktory zostały zaś zaadaptowane na zbiorniki kompostowania osadu. Realizacja projektu objęła także uporządkowanie i utwardzenie placu oczyszczalni, nasadzenie zieleni oraz budowę drogi dojazdowej, ogrodzenia i oświetlenia.

Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji będzie zmniejszało się zanieczyszczenie lokalnego środowiska naturalnego dzięki pełnemu oczyszczani doprowadzanych ścieków, poprawi się jakość wód oraz zmniejszy się groźba zanieczyszczenia gruntów poprzez zmniejszenie ilości nieoczyszczanych ścieków zrzucanych do odbiorników naturalnych. Ponadto znacząco poprawi się dostęp ludności wiejskiej do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. Budżet gminy Wisznice skorzysta finansowo – zwiększą się wpływy z tytułu odbioru i oczyszczenia ścieków.

Zapraszamy to obejrzenia prezentacji dokumentującej realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Wisznice" oraz obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Aneta Maciejuk 

sponsorzy