Profilaktyczny program wczesnej diagnostyki osteoporozy

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej wspólnie z gminami z powiatu realizuje „Profilaktyczny program wczesnej diagnostyki osteoporozy". Udział Gminy Wisznice w tym programie pozwoli na przebadanie 63 mieszkańców gminy Wisznice. Programem są objęte osoby – kobiety i mężczyźni powyżej 40. roku życia – zamieszkałe na terenie powiatu bialskiego, u których nie przeprowadzono badania densytometrycznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Programem nie są objęte osoby, u których w ciągu ostatniego roku zdiagnozowano osteoporozę.

Badania zostaną przeprowadzone w październiku 2011 r. w osteobusie przez specjalistów z Lubelskiego Centrum Diagnostycznego z siedzibą w Świdniku.

Osoby spełniające kryteria udziału w programie proszone są o zapisywanie się w Urzędzie Gminy Wisznice (pokój 202) lub pod nr tel. 83 378 21 19 w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2011 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie spełniają warunków programu lub zabraknie dla nich miejsc w wyznaczonym limicie mogą wziąć udział w badaniu ponosząc za nie odpłatność w kwocie 25 zł.

Zachęcamy do udziału w badaniach!

Aneta Maciejuk

sponsorzy