Maszt z projektu "Pod biało-czerwoną" w Wisznicach

Gmina Wisznice wzięła udział w akcji “Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców pod wnioskiem.

W całej Polsce w akcji wzięło udział ponad 400 000 osób. Dla Gminy Wisznice wymagana liczba głosów poparcia wynosiła 100, a zebrano ich 116. Dzięki tym głosom mogliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Po otrzymaniu dofinansowania przy ul. Warszawskiej na targowicy wisznickiej postawiony został 12-metrowy maszt, na którym powiewa biało-czerwona flaga. Oficjalne wciągnięcie flagi na maszt odbyło się 11 listopada 2022 r., tuż po gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Flagę na maszt wciągnęła delegacja Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice.

Celem realizowanego od 2020 roku projektu, jak piszą pomysłodawcy, jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w małych miejscowościach to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Zadanie Projekt „Pod biało-czerwoną” zostało w całości sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Województwo Lubelskie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz instalacji w ramach II etapu Projektu „Pod biało-czerwoną”

Wartość zrealizowanych prac i zakupionych materiałów to 8 000 zł.

Nagranie z oficjalnego wciągnięcia flagi na maszt można obejrzeć tutaj: https://www.facebook.com/100063528013791/videos/821897712428269 

 

Zdjęcia: GOKiO Wisznice

 

 

 

sponsorzy