Wydłużenie terminu składania wniosków suszowych

Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości mieszkańców pismo Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Koniec terminu przyjęto na dzień 31 października 2022 r. Poniżej więcej wiadomości w tej sprawie:

 

Link przez który można złożyć wniosek do wojewody o oszacowanie strat. (niezbędny będzie profil zaufany):

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Link poniżej to druk wniosku do ARiMR o wypłatę wsparcia klęskowego (do wypełnionego wniosku niezbędny jest protokół i raport z oszacowania strat):

https://www.gov.pl/web/arimr/nowe-wsparcie-kleskowe-dla-rodzin-rolniczych

sponsorzy