Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Białej Podlaskiej i Wisznicach

W Białej Podlaskiej została utworzona nowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która mieści się w Domowym Szpitalu ul. Spółdzielcza 5, 21-500 Biała Podlaska (czynna jest w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-15.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 11.00-18.00, tel. 83 414 76 42, 83 414 76 41). Natomiast w Gminie Wisznice została utworzona Filia, której siedziba znajduje się w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 209 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00, tel. 83 378 20 33).

Z oferty wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska, w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany jest przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

W ofercie jest duży wybór sprzętu: m. in. wózki inwalidzkie, wózki pielęgnacyjno-toaletowe, łóżka medyczne z materacem, materace odleżynowe, balkoniki, chodziki, kule ortopedyczne, ciśnieniomierzę, inhalatory ultradźwiękowe, koncentratory tlenu, opaski do teleopieki, podnośniki transportowo-wannowe, orbitreki, rowerki treningowe, podpórki pod plecypulsometry, stoliki przyłóżkowe, itp.

Pełna oferta sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się w siedzibach wypożyczalni oraz na stronach internetowych: www.szpitalbp.pl, www.wisznice.pl.

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego jest bezpłatne!

Zapewniamy również bezpłatny transport sprzętu wielkogabarytowego (np. łóżka medyczne) do pacjenta oraz późniejszy jego odbiór.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny z daną wypożyczalnią. Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby wypożyczalni, z której będzie wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny.

 

sponsorzy