KOMUNIKAT WÓJTA GMINY


Wójt Gminy Wisznice informuje, iż w związku rosnącym ryzykiem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 w dniach 12-13 marca 2020 r. w szkołach podstawowych i przedszkolach w Gminie Wisznice nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Prowadzone będą jedynie działania opiekuńcze.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020 r. szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte. Zamknięto także:
- Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach,
- Siłownię w Wisznicach.

Zajęcia odwołano również w Klubie Seniora. Szczegółowe informacje są dostępne w komunikatach poszczególnych placówek.

Jednocześnie Wójt Gminy Wisznice apeluje o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad higieny i zaleceń służb medycznych. Osoby, które wróciły w ostatnim czasie z zagranicy proszone są o poinformowanie o tym fakcie Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną.

sponsorzy