Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Wisznicach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły, zostało powołane do życia uchwałą NR VI/37/99 Rady Gminy w Wisznicach z dnia 8 marca 1999 r.

Stanowisko dyrektora powierzono panu mgr Tadeuszowi Włodarczykowi. Od 2001 roku dyrektorem Gimnazjum jest mgr Bogusław Szczęśniak, wicedyrektorem Pani mgr Małgorzata Daniłoś. W pierwszym roku funkcjonowania Szkoły w 5 oddziałach uczyło się 110 uczniów. Aktualnie w 12 oddziałach kształci się 266 uczniów.

 

sponsorzy