W kwietniu 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 rozpoczął się projekt  edukacyjny „Wejdźmy na wyższy poziom” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze, "Integracja" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica". Przystąpiło do niego 65 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Polubiczach oraz Szkoły Podstawowej w Dubicy.

Urząd Gminy Wisznice serdecznie zachęca mieszkańców do wspólnego uczczenia rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września o godz. 9:00 przy pomniku w parku w centrum Wisznic samorząd gminy złoży kwiaty i zapali symboliczny znicz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż produkty żywnościowe w ramach realizacji Programu FEAD 2014-2020 Podprogram 2018 będą wydawane od września  2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu pt. Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy” przewidzianego do złożenia w konkursie nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Niezwykle aktywne Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica w najbliższą Niedzielę (26.08.2018 r.) organizuje kino pod chmurką dla dzieci i dla dorosłych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wydarzenia.

Niedziela - 26 sierpnia br. - teren przy Szkole Podstawowej w Dubicy
o godz. 15:00 spotkanie dla dzieci "mały kadr", będą to warsztaty, na których dzieciaki obejrzą bajkę "Były sobie człowieki",
o godz. 20:00 spotkanie z filmem dla osób powyżej 16 roku życia. Film "Wyklęty".


Dodatkowo już teraz zapraszamy wszystkich miłośników historii na VIII edycję Pikniku Historycznego. Wydarzenie odbędzie się 9 września br. (Niedziela) w Świetlicy Wiejskiej w Dubicy Dolnej. W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości program imprezy przewiduje przegląd pieśni patriotycznych, regulamin i karta zgłoszeniowa do udziału w przeglądzie dostępne są na stronach: www.wisznice.naszgok.pl i www.dubica.pl


Zapraszamy!

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż według nadesłanego w dniu 24.08.2018 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej komunikatu o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Horodyszcze woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości mieszkańców Obwieszczenie Starosty Bialskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

Projekt „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska” finansowany przez program Unii Europejskiej ErasmusPlus dobiegł końca. W ramach projektu uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach mieli możliwość realizowania różnorodnych zadań dotyczących bioróżnorodności i ochrony środowiska w Polsce i we Francji. W działaniach współpracowali z uczniami gimnazjów w Leśnej Podlaskiej, Airvault i Mazieres en Gatin we Francji.

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli uczeń mieszka w Gminie Wisznice a dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 514 zł netto na osobę. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 września2018 r.  i potrwa do 15 września 2018 r.