W związku z podpisanym przez Gminę Wisznice i UM Województwa Lubelskiego „Porozumieniem w sprawie współdziałania w realizacji zadań publicznych” dotyczących kontynuacji walki z ASF poprzez wypłacanie nagród w kwocie 200 zł netto za 1 szt. znalezionego i zgłoszonego martwego dzika, poniżej przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia znalezionych zwłok dzika.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piersi. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, co pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia. W naszych mammobusach przeciętnie jeden/dwa razy dziennie wykrywamy raka piersi.

W Środę - 11 lipca 2018 r. ruszyła budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach. Wykonanie inwestycji możliwe jest dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Wisznice otrzymała na realizację projektu pt. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach” w ramach działania 6.3 Gospodarka odpadami RPO WL na lata 2014 – 2020. Beneficjentem projektu jest Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż Starosta Powiatu Bialskiego wydał obwieszczenie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących właściwości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu bialskiego przez właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa ww. powiecie.

29 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie podpisał kolejną umowę o dofinansowanie. Tym razem Gmina Wisznice zrealizuje projekt pod nazwą "Usługi społeczne w Gminie Wisznice". Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Wisznice do 31.12 2022r.

Gmina Wisznice ogłasza pierwszy nabór dzieci (od 1 do 3 lat) do nowo utworzonego Gminnego Klubu Malucha w Wisznicach, mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 11 w Wisznicach.

 

Nabór trwa od 6 do 20 lipca 2018r.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Klubu Malucha
w Wisznicach można pobrać w Urzędzie Gminy Wisznice  
pok. 206 lub na stronie internetowej www.wisznice.pl.

W N I O S E K >>>>>>>>>>>>>>


Wniosek o przyjęcie dziecka określony w Regulaminie Rekrutacji
w  §12, należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wisznice pok. 206 .

 

Gminny Klub Malucha  otwarty będzie od dnia 01.09.2018 r.
Godziny otwarcia Klubu Malucha  7:00 - 17:00.

W Gminnym Klubie Malucha dostępnych jest 15 miejsc.

Czerwiec w Gminie Wisznice upłynął pod znakiem nowych projektów, jednym z nich był film promujący gminę nagrany z perspektywy drona. Inicjatorem i twórcą projektu jest mieszkaniec Wisznic - Kacper Krzyżanowski.

1 marzec 2018 r. rozpoczął się projekt edukacyjny Akademia sukcesu realizowany przez Gminę Wisznice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przystąpiło do niego 208 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach.

W Niedzielę,1 lipca 2018 r. po raz dziesiąty odbyło się Forum Kobiet Aktywnych. Tym razem gospodarzem jubileuszowego spotkania było Miasto Nałęczów. Podczas wydarzenia nagrodę Najbardziej Aktywnej Kobiety Lubelszczyzny odebrała Elżbieta Sokołowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach.