W dniach 3 – 4 września 2010 r. w Wisznicach odbyło się Seminarium Polsko – Białoruskie, organizowane przez Wójta Gminy Wisznice – Pana Piotra Dragana oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

Galeria >>>

Przygraniczne położenie Gminy Wisznice sprzyja współpracy z samorządami zza wschodniej granicy, głównie z Rejonu Brzeskiego na Białorusi. Partnerska umowa o wzajemnej współpracy została podpisana w 2007 r. z gminą Gierszony (w 2008 r. przemianowaną na gminę Stradieczji), co zaowocowało szeregiem wspólnych działań i projektów, realizowanych m. in. w ramach Programu INTERREG (przygotowanie dokumentacji projektowych z zakresu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz drogowej), Programu MSZ Polska Pomoc (projekty obywatelskie i organizacja Festiwalu Muzyki Młodego Pogranicza SOUNDS OF BORDERLAND), ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego współfinansowanego poprzez Stowarzyszenie Samorządów „Euroregionu Bug” (wspólny projekt polegający na transferze wiedzy dotyczącej rozwoju lokalnego gmin partnerskich: z gminy Wisznice do gminy Czernawczyce oraz organizacja III Festiwalu Muzyki Młodego Pogranicza SOUNDS OF BORDERLAND Wisznice 2010). Każdemu z tych projektów towarzyszyły wymiany międzynarodowe – zarówno młodzieży jak i samorządowców oraz inne wydarzenia kulturalne.

Akcentem podsumowującym dotychczasową współpracę pogranicza polsko – białoruskiego oraz Gminy Wisznice z białoruskimi samorządami było zorganizowane w dniach 3 – 4 września 2010 r. SEMINARIUM POLSKO – BIAŁORUSKIE przez Wójta Gminy Wisznice oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Zakład Białorutenistyki IFS UMCS, Kuratorium Oświaty w Lublinie i Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej.

Gmina Wisznice zatrudni psychologa do pracy w Szkołach Podstawowych tj. Wisznice, Dubica, Horodyszcze, Polubicze, Dołholiska oraz w Gimnazjum w Wisznicach w ramach projektu „Równe Szanse”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce pracy: Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wisznice oraz Gimnazjum

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. (83) 378 21 27

Urząd Gminy Wisznice, pok. 205

Ewa Łaska

Zespoły z Polski, które wezmą udział w Festiwalu Muzyki Młodego Pogranicza "Sounds of Borderland" Wisznice 2010 to:

  • Egoism
  • Dionizos
  • Rejestr Wariatów
  • Mannequins
  • Plagyat
  • Panta Koina

Jarosław Jaremczuk

 

dozynki-2010-plakat-1024

 

sob2010-plakat-1024

obwieszczenie_wojewody

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 812 w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z kładką przez rzekę Zielawę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Krasnystaw od km 32 + 700,00 do km 35 + 235,00 zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Ttreść obwieszczenia

Aneta Maciejuk

Już w najbliższą niedzielę, 22 sierpnia 2010 r., w Leśnej Podlaskiej odbędą się XII Dożynki Powiatowe.

Powiatowe święto plonów rozpoczyna się o godz. 11:30 uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem J. E. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Po mszy świętej nastąpi uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego i przekazanie chleba dożynkowego.

Zostaną przeprowadzone konkursy: „Piękne, bo bialskie”, wieńców dożynkowych, stoisk promujących samorządy powiatu bialskiego oraz konkurs wypieków chlebowych „Nasz chleb najlepszy”.

Dożynki zostaną uświetnione występami zespołów ludowych, wystawami twórców i rzemieślników, licznymi atrakcjami dla dzieci. Punktem kulminacyjnym będzie występ zespołu „RASPUTIN” oraz okaz sztucznych ogni. Uroczystości zakończy zabawa ludowa. Więcej szczegółów na załączonym plakacie.

XII Dożynkom Powiatowym w Leśnej Podlaskiej będzie towarzyszyła akcja profilaktyki zdrowotnej – „Biała Niedziela”. Uczestnicy i goście uroczystości będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów: ortopedy, okulisty, neurologa, ginekologa, laryngologa, pulmonologa, kardiologa, chirurga – urologa, reumatologa) oraz nieodpłatnych badań EKG, pomiaru ciśnienia, spirometrii, badania poziomu cukru, komputerowego badania wzroku z doborem szkieł korekcyjnych. Szczegółowe informacje zawarte są na załączonym plakacie promocyjnym.

Jak co roku dożynkom towarzyszyć będzie także akcja poboru krwi. W tym roku hasłem promującym oddawanie krwi jest „Dar krwi darem serca”.

Zachęcamy wszystkich do udziału w XII Dożynkach Powiatowych w Leśnej Podlaskiej oraz do uczestnictwa akcjach prozdrowotnych.

Aneta Maciejuk

 

dozynki_powiatowe_lesna_podlaska

 

biala_niedziela