Urząd Gminy Wisznice zachęca do udziału w konkursie fotograficznym i plastycznym pt. "Zwierze nie jest rzeczą". Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Oświaty i Kultury w Wisznicach. Konkurs ma wzbudzić u uczestników poczucie odpowiedzialności za los zwierząt i zachęcić do działania na rzecz ich obrony.Konkurs fotograficzny pod hasłem „Zwierzę nie jest rzeczą”.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Motto konkursu:

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie i ochronę.”
Artykuł 1 Ustawy o ochronie zwierząt.

1. Cel projektu:
1. Dostrzeganie problemów zwierząt domowych i wolno żyjących,
2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wszystkie organizmy żywe,
3. Kształtowanie postaw humanitarnego traktowania zwierząt przez człowieka,
4. Działanie na rzecz zmiany negatywnego stosunku ludzi do zwierząt,
5. Kształtowanie przekonania, że działalność człowieka wpływa na życie zwierząt.
6. Propagowanie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych poprzez sterylizację.
7. Propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt a nie kierowania ich do schronisk.

2. Adresaci projektu:

Uczniowie VII klas szkoły podstawowej , gimnazjum i liceum z terenu gminy Wisznice

3. Formy pracy:
- indywidualna

Uczniowie wykonują jedną fotografię, związaną z następującymi zagadnieniami:

-opieka nad zwierzętami ( np. problem bezpańskich psów, trzymania psów na łańcuchach, brak opieki weterynaryjnej lub jedzenia)
-pokazanie dobrych wzorców opieki nad zwierzętami domowymi - można sfotografować tzw. ‘szczęśliwe zwierzęta’, zwierzęta, które wcześniej były bezdomne itp.
-problem bezdomności zwierząt i jego przyczyny ( brak sterylizacji, porzucanie)
-propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt a nie kierowania ich do schronisk.
-prawne możliwości podejmowania działań, (do kogo się zwrócić, jakie służby powiadomić) w przypadku bycia świadkiem znęcania się nad zwierzętami.

Zdjęcia należy dostarczyć do GOKiO Wisznice w formie elektronicznej na dowolnym nośniku lub wysłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na konkurs każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę.
Praca powinien być czytelnie podpisana:
tytuł pracy
nazwa szkoły,
klasa,
imię i nazwisko ucznia - autora pracy,
imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli (opiekuna/opiekunów konkursu)- jeżeli dotyczy
telefon kontaktowy,

4. Komisja konkursowa
Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora GOKiO Wisznice
5. Wybór nagrodzonych prac
Przy wyborze laureatów najciekawszych zdjęć, komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) trafność doboru tematyki z tematem konkursu,
2) jasność przekazu,
3) dobór środków przekazu, merytoryczność pracy.
4) względy estetyczne, artystyczne
W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody lub przyznania wyróżnień. Najlepsze prace znajdą się na wystawie w GOKiO Wisznice.

6. Terminy i czas realizacji projektu:
1) ogłoszenie konkursu do 5 stycznia 2018-,
3) termin składania prac do dnia 25 stycznia 2018 roku osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A, 21 580 Wisznice, tel, 83 3782238, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do dnia 27 stycznia 2018 roku.

KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny pt. „Zwierzą nie jest rzeczą”.

Motto konkursu:
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie i ochronę.”
Artykuł 1 Ustawy o ochronie zwierząt.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, w ramach projektu „Zwierzę nie jest rzeczą”.

1. Cel projektu:
1. Dostrzeganie problemów zwierząt domowych i wolno żyjących,
2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wszystkie organizmy żywe,
3. Kształtowanie postaw humanitarnego traktowania zwierząt przez człowieka,
4. Działanie na rzecz zmiany negatywnego stosunku ludzi do zwierząt,
5. Kształtowanie przekonania, że działalność człowieka wpływa na życie zwierząt.
6. Propagowanie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych poprzez sterylizację.
7. Propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt a nie kierowania ich do schronisk.

2. Adresaci projektu:

Uczniowie ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Wisznice
Konkurs jest podzielony na kategorie: przedszkole, klasy I-III , VI- VII.

3. Formy pracy:
Konkurs obejmuje dwie kategorie:
- indywidualna
- międzypokoleniowa

Konkurs ma wzbudzić u uczestników poczucie odpowiedzialności za los zwierząt i zachęcić do działania na rzecz ich obrony.
Uczniowie wykonują jedną pracę plastyczną dowolną techniką (rysunek, wyklejanka, farba plakatowa, itp.) związaną z następującymi zagadnieniami:
opieka nad zwierzętami ( np. problem bezpańskich psów, trzymania psów na łańcuchach, brak opieki weterynaryjnej lub jedzenia)
pokazanie dobrych wzorców opieki nad się zwierzętami domowymi
problem bezdomności zwierząt i jego przyczyny ( brak sterylizacji, porzucanie)
propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt a nie kierowania ich do schronisk.
prawne możliwości podejmowania działań, (do kogo się zwrócić, jakie służby powiadomić) w przypadku bycia świadkiem znęcania się nad zwierzętami.

Na konkurs każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę.
Praca powinien być czytelnie podpisana:
tytuł konkursu, tytuł pracy
nazwa szkoły,
klasa,
imię i nazwisko ucznia - autora pracy,
imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli (opiekuna/opiekunów konkursu)
telefon kontaktowy,
kategoria: indywidualna
Drugą kategorię stanowią prace wykonane wspólnie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem.
Prace te będą oddzielną kategorią konkursową i będą oddzielnie nagradzane.

Prace międzypokoleniowe powinny być opisane następująco:
tytuł konkursu, tytuł pracy
imię i nazwisko ucznia - autora pracy,
imię i nazwisko osoby współpracującej ( rodzica/ opiekuna/opiekunów konkursu),
telefon kontaktowy,
kategoria- międzypokoleniowa

4. Komisja konkursowa
Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora GOKiO Wisznice
5. Wybór nagrodzonych prac
Przy wyborze laureatów najciekawszych plakatów, komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) trafność doboru tematyki z tematem konkursu,
2) jasność przekazu,
3) możliwość oddziaływania na wyobraźnię,
4) względy estetyczne i artystyczne

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody lub przyznania wyróżnień. Najlepsze prace znajdą się na wystawie w GOKiO Wisznice.

6. Terminy i czas realizacji projektu:
1) ogłoszenie konkursu do 5 stycznia 2018-,
3) termin składania prac do dnia 25 stycznia 2018 roku osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A, 21 580 Wisznice , tel, 83 3782238
4) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do dnia 27 stycznia 2018 roku.