Stowarzyszenie "Razem dla Wisznic" od kilku we współpracy z bankiem żywności lat zajmuje się rozprowadzaniem żywności na terenie Gminy Wisznice.

Na początku grudnia odbyła się ostatnia w roku 2017 tura przekazania żywności potrzebującym. Ze wsparcia skorzystało 140 osób, łączna ilość przekazanej żywności to ponad 2 156 kg.