6 grudnia 2017 r. w naszej bibliotece gościliśmy dyrektorów bibliotek sąsiednich. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu spotkań "InicJaTyWy", którego inicjatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zadaniem tych spotkań jest zorganizowanie grupy wsparcia w zakresie zarządzania instytucją i kadrą oraz pozyskiwania środków na rozwój.

Spotkania odbywają się raz na kwartał w różnych bibliotekach, przy czym każde z nich ma inny temat przewodni.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice