Informujemy, iż dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2017r. upłynie termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności za odbiór odpadów komunalnych za IV kwartał 2017 r. w celu uniknięcia dodatkowych kosztów. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wisznice:

Nr 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009