Zakończenie prac zgłoszone zostało 29 września br. Do odbioru inwestycji powołano komisję, której prace rozpoczną się 5 października 2017 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1098L na odcinku Polubicze Dworskie - Polubicze Wiejskie Pierwsze oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr. 1100L w Polubiczach Wiejskich Pierwszych objęła m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowę chodnika. Prace zakończono zgodnie z terminem założonym w harmonogramie.

Wykonanie inwestycji możliwe było w ramach współpracy z Powiatem Bialskim, z którym Gmina Wisznice podpisała w 2016 r. porozumienie partnerskie w sprawie realizacji kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wisznice. Inwestycja współfinansowana została z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

                                   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”